89,00 zł
Ostatnia najniższa cena: 89,00 zł
Wysyłamy też gratis
Sprawdź czasy i koszty wysyłki
Bogucki
+
-
do koszyka
do schowka
The White Stork in Poland: studies in biology
ecology and conservation

The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation 

Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Tryjanowskiego, Leszka Jerzaka i Tima Sparksa

Bocian biały jest niejako symbolem Polski i naszego krajobrazu, opisywanym m. in. przez A. Mickiewicza, C. K. Norwida, W. Reymonta i O. Kolberga. Od setek lat cieszy się sympatią i zainteresowaniem ludzi, dotyczą go liczne wierzenia i zwyczaje ludowe. Gatunek ten jest jednym z najbardziej znanych i charakterystycznych ptaków Europy, a najliczniejsza jego populacja na Świecie (ok. 52,5 tys. par lęgowych w 2004 r., czyli ponad 20% całej populacji!) żyje w Polsce. Choć jest to jeden z lepiej zbadanych ptaków naszego kontynentu, wiedza o nim wciąż jest niepełna. Dlatego ważną pozycję stanowi wydana ostatnio monografia „The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation” („Bocian biały w Polsce: prace nad biologią, ekologią i ochroną”), która ma na celu zebranie i podsumowanie wyników oraz wytyczenie kierunków badań nad tym gatunkiem w Polsce. Książka jest przeznaczona również dla czytelników zagranicznych i dlatego napisana została w całości po angielsku. Cały tom ma 492 strony i zawiera 39 artykułów 53 autorów. Redaktorami książki są trzej profesorowie, którzy zajmują się tym gatunkiem od lat i są autorami wielu publikacji o bocianach: Piotr Tryjanowski z Zakładu Ekologii Behawioralnej UAM w Poznaniu, Leszek Jerzak z Uniwersytetu Zielonogórskiego (twórca jedynego w Polsce Muzeum Bociana Białego we wsi Kłopot nad Odrą) oraz Tim H. Sparks z Centre for Ecology and Hydrology w Wielkiej Brytanii. O opracowanie poszczególnych zagadnień poproszono wiele osób zajmujących się badaniami bociana białego w Polsce, dlatego monografia ma reprezentatywny dla nich charakter. Różnorodny zestaw artykułów można podzielić orientacyjnie na kilka grup. Najwięcej, bo 12 tekstów, zawiera wyniki i analizy wieloletnich badań ilościowych bocianów lęgowych na różnych obszarach Polski, w paru przypadkach z wykorzystaniem dla porównania danych niemieckich z Mazur, Śląska i powiatu Zielona Góra (najstarsze są z 1907 roku). Jest też publikacja poświęcona stadom bocianów nielęgowych (głównie w 3. i 4. roku życia), o których niewiele dotychczas wiadomo, mimo że mogą stanowić nawet połowę populacji tego gatunku! Dwa teksty opisują żerowanie dorosłych, w tym wykryte ostatnio w Kłopocie nocne polowanie w świetle latarni oraz łapanie owadów w powietrzu. Najobszerniejszy tekst, dr. Wojciecha Kani, wnikliwie analizuje wyniki rozpoczętego w 1931 roku obrączkowania bociana w Polsce. Wykorzystano wyjątkową okazję, jaką daje hodowla kontuzjowanych bocianów w polskich ZOO (głównie w Poznaniu). Na takich ptakach wykonano 5 prac, w większości niemożliwych do przeprowadzenia na ptakach dzikich; obliczono m. in. wzór na ustalenie płci bociana na podstawie pomiarów dzioba, zbadano wybiórczość pokarmową i skuteczność trawienia oraz zwyrodnienia kości powodowane przez plastikowe sznurki, przynoszone przez rodziców do gniazd z wyściółką. Po jednym artykule dotyczy: zawartości metali ciężkich w piórach, projektu edukacyjnego PTPP „pro Natura” oraz ochrony gatunku na Mazowszu. Omówiono też internetowy monitoring gniazda bocianów w Przygodzicach, opisywany regularnie w „Wolierze” (także w tym numerze na stronie 87) i możliwości, jakie niesie ta technika dla edukacji i badań. Książkę zamyka artykuł o historii i przyczynach ochrony bociana w Polsce, który lepiej pozwoli zrozumieć, szczególnie mieszkańcom innych krajów, wyjątkowy status tego ptaka. Oficjalna prezentacja monografii, z udziałem redaktorów i autorów, odbyła się 14 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury we wspomnianych Przygodzicach, co symbolizowało wielką rolę bociana białego w polskim krajobrazie i kulturze oraz rolę badań dla poznania i ochrony tego gatunku, szczególnie wobec spadku jego liczebności w części kraju (np. na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce). Ze względu na różnorodną tematykę, książkę można polecić każdemu, kto zajmuje się ptakami, a język angielski nie stanowi dla niego bariery. Dla badaczy i miłośników bociana białego jest to „pozycja obowiązkowa”.

Paweł T. Dolata

 


 

Autor Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Tryjanowskiego, Leszka Jerzaka i Tima Sparksa
Tytuł The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation
Objętość 496 stron
Okładka twarda
Wymiary mm
Wydawnictwo Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Termin wydania 2006
Uwagi ilustracje, tabele
 
 
 
 
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez LANIUS-BOOKS Sielec 3a 39-120 Sędziszów Młp. z siedzibą w Rzeszowie w celach marketingowych w tym otrzymywania newslettera?
NEWSLETTER Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach na stronie - zapisz się do naszego Newslettera
  • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.
  • Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
  • Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody uniemożliwi realizację w/w celu.
  • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 
 
O nas
Informacje
aktualizacja:  2015-01-09 10:45
 
Partnerzy:
projekt i realizacja: BigCom

Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): więcej.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK