60,00 zł
Ostatnia najniższa cena: 60,00 zł
Wysyłamy też gratis
Sprawdź czasy i koszty wysyłki
MULTICO
OCZEKIWANIE NA DOSTAWĘ
+
-
do schowka
ROŚLINY SYNANTROPIJNE - Flora Polski

ROŚLINY SYNATROPIJNE ► FLORA POLSKI  

Barbara Sudnik-Wójcikowska

twarda okładka 

 

W książce przedstawiono powszechnie i rzadziej występujące gatunki siedlisk ruderalnych, pól uprawnych oraz gatunki obce na siedliskach naturalnych i półnaturalnych, czyli gatunki związane z osiedlami, gdzie żyją ludzie, i działalnością, którą prowadzi człowiek.

Każdy opis zawiera szczegółową charakterystykę botaniczną, informacje o występowaniu gatunku w Polsce i siedlisku, w którym rośnie, historię zawleczenia i status. Wszystkie najważniejsze cechy botaniczne przedstawiono na licznych fotografiach. Książka zawiera 266 opisów roślin synantropijnych. W części ogólnej znajduje się wiele ciekawych informacji dotyczących synantropizacji szaty roślinnej.

 

Spis treści

Synantropizacja i synantropy
Synantropizacja krajobrazu roślinnego
Synantropizacja roślinności
Synantropizacja flory
Synantropizacja populacji i genetycznej struktury gatunku

Dynamika występowania gatunków synantropijnych – migracje historyczne i współczesne

Miasto jako szczególny układ siedlisk antropogenicznych i biocenoz synantropijnych
Badania florystyczne w miastach
Proces kształtowania się flory miejskiej
Prawidłowości współczesnego rozmieszczenia gatunków na obszarach zurbanizowanych Europy Środkowej

Specyfika florystyczna wybranych siedlisk antropogenicznych
Siedliska ruderalne
Rośliny szczelin murów, dachów, schodów, płyt chodnikowych i asfaltu
Rośliny hałd pogórniczych i poprzemysłowych
Rośliny wydepczysk, przydroży, poboczy ulic i autostrad
Rośliny torowisk kolejowych i tramwajowych
Rośliny wysypisk śmieci
Rośliny portów, dworców, otoczenia elewatorów i młynów
Siedliska polne (segetalne)
Chwasty upraw zbożowych i okopowych
Chwasty upraw roślin pastewnych i przemysłowych
Chwasty ogrodów botanicznych
Relikty dawnych upraw
Rośliny rodzime i obce uprawiane współcześnie i dziczejące przejściowo lub mające szansę zadomowienia się
Siedliska półnaturalne szczególnie narażone na wpływy antropogeniczne
Antropofity w lasach, nasadzeniach leśnych, na brzegach lasów i przydrożach leśnych
Antropofity na aluwiach i wysychających brzegach zbiorników wodnych
Antropofity w zaburzonych murawach, zaroślach ciepłolubnych i na wydmach

Klasyfikacja fitosocjologiczna zbiorowisk synantropijnych i wybranych zbiorowisk półnaturalnych (z udziałem gatunków obcego pochodzenia)

Atlas roślin synantropijnych
Rośliny siedlisk ruderalnych w miastach, miasteczkach, osiedlach, osadach i wsiach
Rośliny synantropijne najpowszechniej spotykane na siedliskach ruderalnych i segetalnych
Rośliny trwałych nieużytków, gruzowisk, murów miejskich, szczelin płyt chodnikowych
Ruderalne gatunki ksero- i termofilne w dużych miastach
Rośliny wydeptywanych, skażonych lub zasolonych siedlisk wzdłuż szlaków komunikacyjnych
Rośliny przydroży, poboczy dróg, ścieżek, wydepczysk, boisk
Rośliny poboczy ulic i autostrad wzbogaconych w sól
Rośliny terenów kolejowych, torowisk tramwajowych
Skażone tereny poprzemysłowe – rośliny hałd, wysypisk popiołów, kamieniołomów, żwirowni
Rośliny siedlisk bogatych w azot – wysypisk śmieci, przychaci, przypłoci

Chwasty polne – rośliny upraw polnych, ogrodów, ogródków, sadów
Chwasty upraw zbożowych
Chwasty upraw zbożowych na różnych typach gleb
Chwasty upraw zbożowych na podłożu pozbawionym węglanu wapnia
Chwasty upraw zbożowych na podłożu z zawartością węglanu wapnia
Chwasty upraw okopowych
Chwasty upraw roślin pastewnych i przemysłowych
Chwasty ogrodów botanicznych
Relikty dawnych upraw (pradziejowych i średniowiecznych) w otoczeniu grodzisk, grodów, zamczysk, warowni
Relikty upraw w ogrodach i parkach podworskich
Rośliny rodzime i obce uprawiane współcześnie oraz dziczejące w otoczeniu pól, ogrodów i cmentarzy

Gatunki obce na siedliskach naturalnych i półnaturalnych
Antropofity w lasach i nasadzeniach leśnych, na ich brzegach, przydrożach leśnych i porębach
Antropofity na aluwiach nadrzecznych i wysychających brzegach zbiorników wodnych
Antropofity w zaburzonych murawach i zaroślach ciepłolubnych oraz na wydmach

Ważniejsza literatura z zakresu synantropizacji szaty roślinnej

 


 

Autor Barbara Sudnik-Wójcikowska
Tytuł ROŚLINY SYNATROPIJNE - FLORA POLSKI 
Objętość 336 stron
Okładka twarda
Wymiary 210 x 160 mm
Wydawnictwo MULTICO
Termin wydania 2015
Uwagi kolorowe fotografie
 

 

 
 
 
 
Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez LANIUS-BOOKS Sielec 3a 39-120 Sędziszów Młp. z siedzibą w Rzeszowie w celach marketingowych w tym otrzymywania newslettera?
NEWSLETTER Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach na stronie - zapisz się do naszego Newslettera
  • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.
  • Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
  • Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody uniemożliwi realizację w/w celu.
  • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 
 
O nas
Informacje
aktualizacja:  2015-01-09 10:45
 
Partnerzy:
projekt i realizacja: BigCom

Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): więcej.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. OK